• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2022. godini


K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI
(stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
u Republici Srbiji u 2022. godini
 
Poštovane kolege, 
Obaveštavamo vas da je Ministarstvo kulture i informisanja objavilo Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2022. godini.
Konkurs je otvoren do 07. FEBRUARA 2022. godine
Link na kome možete potrežiti detaljnije informacije i uputstva je:
 
Molimo da se upoznate sa sadržajem i propozicijama Konkursa.
 
I ovoga puta će Savez svojim članovima omogućiti da za sredstva za svoje projekte konkurišu koristeći račun Saveza.
Savez na ime svojih administrativno-finansijskih troškova obustavlja, kao i do sada, 5% od bruto uplaćenih sredstava za svaki projekat. 
 
Rok da nam pošaljete prijave na konkurs je 28. januar 2022. godine.
 
Pozivamo vas da se prilikom sastavljanja finansijske kalkulacije za projekte prethodno obratite Savezu i konsultujete se sa u vezi obračuna neto/bruto iznosa i slično...
 
Molimo da se blagovremeno obraćate Savezu i da ne čekate poslednji dan za predaju projekata.
 
U PRILOGU DOSTAVLJAMO FORMULAR. MOLIMO ČLANOVE KOJI SE ODLUČE DA APLICIRAJU ZA SREDSTVA DA SA PAŽNJOM POGLEDAJU PROPOZICIJE I POPUNE FORMULAR.
 
Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije.

Savez dramskih umetnika Vojvodine