• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

U protekloj deceniji Savez dramskih umetnika Vojvodine, uprkos teskim uslovima za rad, je uspeo da realizuje veliki broj programa i aktivnosti. Aktivnosti Saveza su bile usmerene u pravcu realizovanja programa i projekta koji su se bavili unapređivanjem dramskog stvaralaštva, afirmacijom dramskog stvaralaštva nacionalnih zajednica, ostvarivanje saradnje sa pozorištima, institucijama, pozorišnom trupama i umetničkim udruženjima u zemlji inostranstvu. Pratili smo i afirmisali rad članova Saveza, pružali podršku u zaštiti autorskih prava i drugih prava dramskih i pozorišnih stvaralaca.

Savez dramskih umetnika Vojvodine