SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE
 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

Muške stvari - Jedan čovek, jedan rečnik

Franc Ksaver Krec

MUŠKE STVARI

Adaptacija i režija: Dušan Petrović
Scenografija i izbor muzike: Dušan Petrović
Izvršni producent: Jugoslav Krajnov
Fotografija: Branislav Lučić

IGRAJU
Marta ................... Sanja Ristić Krajnov
Oto ..................... Jugoslav Krajnov

Dizajn svetla: Đorđe Ilić
Ton: Đorđe Ilić
Scena: Veljko Mijić

Organizator: Ivana Todorović
Šef tehnike: Zoran Lazin
Odnosi sa javnošću: mr Tijana Delić
Saradnica za marketing: Dragana Mikić
Umetnički direktor: Žanko Tomić

Reditelj: Dušan Petrović

Savez dramskih umetnika Vojvodine, Pozorisni trg 1, Novi Sad, 021 452 553, sduv@orion.rs