SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Samostalni umetnici

Kandidati koji žele da steknu status samostalnog umetnika potrebno je da kancelariji SDUV dostave sledeću dokumentaciju:

 

  • * Fotokopiju lične karte ili izvod (ukoliko je čipovana LK)

 

  • * Potvrda o prebivalištu iz SUP-a

 

  • * Uverenje iz PIO fonda o upisanom radnom stažu

 

  • * Fotokopija diplome i drugih uverenja o adekvatnom obrazovanju

 

  • * Opširna profesionalna biografija

 

  • * Dokaz o umetničkoj ativnosti, sa naglaskom na prethodne 4 godine ( ugovori, potvrde, fotografije, plakati ), odnosno dokazi o ispunjavanju kriterijuma utvrđenih PRAVILNIKOM

 

  • * Potpisanu IZJAVU da kandidat nije osiguran po drugom osnovu

 

  • * Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD-Su

 

  • * Detaljnije o potrebnoj dokumentaciji možete pročitati u PRAVILNIKU.

 

 

 

 


Konkurs za sticanje statusa samostalnog umetnika je stalno otvoren.

Savez dramskih umetnika Vojvodine, Pozorisni trg 1, Novi Sad, 021 452 553, sduv@orion.rs