Skoči na sadržaj

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u republici srbiji u 2015. godini

К О Н К У Р С


за финансирање и  суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у  Републици Србиjи у 2015. години

Конкурс се односи на пројекте из следећих области: 

 1. музике  (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 2. сценског стваралаштва и интепретације (области: драма, опера, балет и плес);
 3. визуелних (ликовних и примењених) уметности, мултимедије и архитектуре;
 4. књижевности – манифестације и награде;
 5. издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе;  
 6. издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности
 7. кинематографије и аудио – визуелног стваралаштва (само филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније);

Предмет конкурса jе финансирање и суфинансирање пројеката савременог уметничког стваралаштва као и финансирање и суфинасирање:

 • културне делатности националних мањина у Републици Србији
 • културне делатности особа са инвалидитетом
 • културне делатности деце и за децу и младе
 • изворног народног и аматерског стваралаштва
 • научно истраживачке и едукативне делатности у култури

у свим областима савременог уметничког стваралаштва у 2015. години.