Skoči na sadržaj

JAVNI POZIV za dostavljanje obrazloženih predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

Poštovane kolege,

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije je raspisalo JAVNI POZIV za dostavljanje obrazloženih predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Pozivamo sve naše članove, i ostale dramske umetnike i stručnjake u kulturi koji smatraju da ispunjavaju uslove koje je odredilo Ministarstvo, da nam pošalju svoje prijave.

USLOVI:

Pravo na Priznanje može ostvariti umetnik, odnosno stručnjak u kulturi, državljanin Republike Srbije, koji je dao vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, pod uslovom:

 1. da je doprineo razvoju kulturnih vrednosti u Republici Srbiji odnosno njenoj međunarodnoj afirmaciji;
 2. da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja, shodno listi koju utvrđuju reprezentativna udruženja, svako za svoje područje kulture, i to:
  (1) republička nagrada za poseban doprinos razvoju kulture,
  (2) nagrada za životno delo
  (3) stručne nagrade sa međunarodnih festivala
  (4) nagrade sa festivala i manifestacija od republičkog značaja,
  (5) stručne nagrade udruženja
  (6) lokalne nagrade i društvena priznanja,
  (7) druge stručne međunarodne i domaće nagrade i priznanja iz područja kulture;
 3. da ima obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa u oblasti kulture u područjima kulture za koja se dodeljuje Priznanje, koju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture, te obrazovne i naučne ustanove.
 4. da je ostvario pravo na penziju.

Detaljno objašnjenje o načinu na koji možete da se prijavite i šta je potrebno dostaviti, naći ćete u priloženom Javnom pozivu.

Molimo zainteresovane dramske umetnike i stručnjake u kulturi da do 15. novembra 2021. godine pošalju svoje aplikacije. Dokumentacija može biti dostavljena poštom ili lično u kancelariju Saveza dramskih umetnika Vojvodine, 21000 Novi Sad, ulica: Pozorišni trg 1.

Telefon: 021/452-553; ili na mejl adresu: sduv@orion.rs