Skoči na sadržaj

Posebna priznanja Vlade RS za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi – javni poziv za predlaganje kandidata

Obaveštavamo naše penzionisane kolege da je Ministarstvo kulture Republike Srbije 10.11.2022. objavilo Javni poziv za dostavljanje obrazloženog predloga za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.

Stoga, Savez dramskih umetnika Vojvodine (SDUV) i Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) objavljuju zajednički poziv za kandidature u oblasti Pozorišne umetnosti (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), koje će zajednička komisija razmatrati i u propisanom roku odabrati najviše 3 prijave koje ispunjavaju uslove koje propisuje Ministarstvo.

Uslovi za prijavu kandidatkinja i kandidata propisani su Javnim pozivom Ministarstva kulture. Na Javni poziv mogu da se prijave samo lica sa regulisanim statusom penzionera.

Naše penzionisane kolege koje to žele, prijave šalju na elektronske adrese sduv@orion.rs ili udus@udus.org.rs

Prijava treba da sadrži:

  • Opširnu profesionalnu biografiju
  • Spisak nagrada i priznanja
  • Dokaze o nagradama i priznanjima

Javni poziv koji objavljuju SDUV i UDUS je otvoren do 27. novembra 2022. u 00 čas. Sve prijave pristigle nakon ovog roka neće se razmatrati.

Nakon što komisija oba Udruženja odluči o izboru zajednička 3 (tri) kandidata, prijave će biti dalje prosleđene Ministarstvu kulture Republike Srbje u propisanom roku, do 9. decembra 2022. godine.

Ministarstvo donosi konačnu odluku o dodeli priznanja. Priznanja će biti dodeljena i isplaćivana odabranim umetnicima/stručnjacima u vidu mesečnog novčanog primanja, u visini jedne prosečne zarade bez poreza i doprinosa u RS za mesec jul 2021. godine.

ZA SAVEZ DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE

Predrag Momčilović, predsednik, s.r.

ZA UDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKA SRBIJE

Nebojša Dugalić, predsednik, s.r.