Skoči na sadržaj

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti SAVREMENOG STVARALAŠTVA u 2023. godini

Poštovane kolege,
Obaveštavamo vas da je Gradska uprava za kulturu Grad Novi Sad objavila Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštvo u 2023. godini.

KONKURS JE OTVOREN DO 22. februara 2023. godine. Ponovo je određen limit u broju projekata sa kojim jedna ustanova može da konkuriše.
Ove godine je to tri projekta po udruženju. Iz tog razloga, obaveštavamo članove koji nameravaju da apliciraju preko Saveza da mejlom svoje projekte dostave do 15. februara 2023. godine.

Uz popunjen formular, potrebno je dostaviti i kratak tekst o načinu i razlozima da se projekat radi. Predsedništvo Saveza će pažljivo razmatrati sve pristigle predloge i odlučiti koji će konkurisati preko Saveza.

LINK NA KOME MOŽETE POTRAŽITI DETALJNIJE INFORMACIJE JE: http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti-savremenog-stvarala%C5%A1tva-u-2023-godini

Pažljivo proučite uputstva, jer se podrazumeva i elektronska prijava na konkurs.
I ovoga puta će Savez svojim članovima omogućiti da za sredstva za svoje projekte konkurišu koristeći račun udruženja. Savez će na ime svojih administrativno-finansijskih troškova obustavljati, kao i do sada, 5% od bruto uplaćenih sredstava za svaki projekat.

U prilogu dostavljamo popunjen formular sa podacima Saveza. Savez je korisnik sredstava, a naši članovi koji realizuju projekat su podnosioci prijave.

Pre nego što predate projekat, pošaljite nam mejlom na uvid ( sduv@orion.rs ), ukoliko je potrebno da korigujemo zajedno neke detalje. Takođe je potrebno da ga donesete u kancelariju Saveza kako bi smo overili pečatom, a predsednik potpisao formular.
Prijave i priložena dokumentacija koja se šalje elektronskim putem, sa svom obaveznom dokumentacijom predaje se i na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, Novi Sad ili je poslati poštom sa navedenim brojem elektronske prijave na adresu: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada, Bulevar cara Lazara 3, Novi Sad.

Prijave poslate poštom, moraju nositi žig sa datumom, najkasnije, 22. februara 2023. godine.

Obrazac prijave (Obrazac broj 1.) se podnosi u 4 (četiri ) primerka, a ostala dokumentacija u 1 (jednom ) primerku.
Pozivamo vas da se prilikom sastavljanja finansijske kalkulacije za projekte prethodno obratite Savezu i konsultujete se sa našim računovodstvom u vezi obračuna neto/bruto iznosa i slično…
Molimo da se blagovremeno obraćate Savezu i da ne čekate poslednji dan za predaju projekata.
Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije.