Skoči na sadržaj

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2023. godini

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je Pokrajinski sekretarijat za kulturu objavio Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2023. godini. Konkurs je otvoren do 1. marta 2023. godine.  Link na kome možete potražiti detaljnije informacije i uputstva je:

https://www.kultura.vojvodina.gov.rs/http-www-kultura-vojvodina-gov-rs-wp-content-uploads-2021-08-prijava-konkursa-filmski-fond-2021-doc/

Molimo da se upoznate sa sadržajem i propozicijama Konkursa.

Ponovo je određen limit u broju projekata sa kojim jedna ustanova može da konkuriše. Ove godine je to tri projekta po udruženju. Iz tog razloga, obaveštavamo članove koji nameravaju da apliciraju preko Saveza da mejlom svoje projekte dostave do 22. februara 2023. godine.

I ovoga puta će Savez svojim članovima omogućiti da za sredstva za svoje projekte konkurišu koristeći račun Saveza. Savez na ime svojih administrativno-finansijskih troškova obustavlja, kao i do sada, 5% od bruto uplaćenih sredstava za svaki projekat.

Pozivamo vas da se prilikom sastavljanja finansijske kalkulacije za projekte prethodno obratite Savezu i konsultujete se sa u vezi obračuna neto/bruto iznosa i slično…

Molimo da se blagovremeno obraćate Savezu i da ne čekate poslednji dan za predaju projekata.

MOLIMO ČLANOVE KOJI SE ODLUČE DA APLICIRAJU ZA SREDSTVA DA SA PAŽNJOM POGLEDAJU PROPOZICIJE I POPUNE FORMULAR.

Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije.