Skoči na sadržaj

O Savezu

U protekloj deceniji Savez dramskih umetnika Vojvodine, uprkos teškim uslovima za rad, uspeo je da realizuje veliki broj programa i aktivnosti. Aktivnosti Saveza su bile usmerene u pravcu realizovanja programa i projekta koji su se bavili unapređivanjem dramskog stvaralaštva, afirmacijom dramskog stvaralaštva nacionalnih zajednica, ostvarivanje saradnje sa pozorištima, institucijama, pozorišnom trupama i umetničkim udruženjima u zemlji inostranstvu. Pratili smo i afirmisali rad članova Saveza, pružali podršku u zaštiti autorskih prava i drugih prava dramskih i pozorišnih stvaralaca.

Statut Saveza dramskih umetnika Vojvodine

Radna tela Saveza dramskih umetnika Vojvodine

Članovi

Savez dramskih umetnika Vojvodine je reprezentativno udruženje u kulturi koje okuplja dramske umetnike: glumce, reditelje, dramske pisce, dramaturge, kostimografe, majstore-dizajnere svetla, majstore-dizajnere tona, kao dramske i umetničke saradnike radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja dramske umetnosti i drugih zajedničkih interesa utvrđenih Statutom. Pročitajte više na stranici ČLANOVI.

Programi

Savez dramskih umetnika Vojvodine učestvuje u realizaciji programa, samostalno ili u okviru programske saradnje sa drugim institucijama kulture. Realizovane programe možete pogledati na stranici PROGRAMI.

Konkursi

Savez dramskih umetnika Vojvodine podstiče pozorišno stvaralaštvo kroz nagrađivanje mladih glumaca i pružanje podrške pri učešću naših članova na javnim konkursima koji se tiču pozorišne umetnosti.