• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

Europeana

 

Europeana, A huszadik század rövid története

Autor: Patrik Ourednik

Režija: Arpad Černik

Igra: Arpad Černik

 

Premijera:  Narodno pozorište Subotica,  19.04.2016.

Predstava je realizovana u saradnji Saveza dramskih umetnika Vojvodine i Narodnog pozorišta Subotica

 

 

 

Savez dramskih umetnika Vojvodine