Skoči na sadržaj

Samostalni umetnici

Kandidati koji žele da steknu status samostalnog umetnika potrebno je da kancelariji SDUV dostave sledeću dokumentaciju:

  • Fotokopiju lične karte ili izvod (ukoliko je čipovana LK)
  • Potvrda o prebivalištu iz SUP-a
  • Uverenje iz PIO fonda o upisanom radnom stažu
  • Fotokopija diplome i drugih uverenja o adekvatnom obrazovanju
  • Opširna profesionalna biografija
  • Dokaz o umetničkoj ativnosti, sa naglaskom na prethodne 4 godine (ugovori, potvrde, fotografije, plakati), odnosno dokazi o ispunjavanju kriterijuma utvrđenih PRAVILNIKOM
  • Potpisanu IZJAVU da kandidat nije osiguran po drugom osnovu
  • Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike Obrazac PPD-Su
  • Detaljnije o potrebnoj dokumentaciji možete pročitati u PRAVILNIKU.

Konkurs za sticanje statusa samostalnog umetnika je stalno otvoren.