Skoči na sadržaj

Samostalni umetnici

Кандидати који желе да стекну статус самосталног уметника потребно је да канцеларији СДУВ доставе следећу документацију:

  • Фотокопију личне карте или извод (уколико је чипована ЛК)
  • Потврда о пребивалишту из СУП-а
  • Уверење из ПИО фонда о уписаном радном стажу
  • Фотокопија дипломе и других уверења о адекватном образовању
  • Опширна професионална биографија
  • Доказ о уметничкој ативности, са нагласком на претходне 4 године (уговори, потврде, фотографије, плакати), односно докази о испуњавању критеријума утврђених ПРАВИЛНИКОМ
  • Потписану ИЗЈАВУ да кандидат није осигуран по другом основу
  • Пријава за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике Образац ППД-Су
  • Детаљније о потребној документацији можете прочитати у ПРАВИЛНИКУ.

Конкурс за стицање статуса самосталног уметника је стално отворен.