Skoči na sadržaj

Vitkai

dr AGOTA VITKAI KUČERA, redovni profesor

dr Agota Vitkai–Kučera rođena 25.07.1973. godine u Novom Sadu. Završila srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, odsek Solo pevanje. 1997. godine diplomirala na Muzičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu, smer Opšte muzičke pedagogije, a nakon nepunih godinu dana (1998. godine) diplomirala i na odseku Solo pevanja u klasi prof. mr Vere Kovač – Vitkai. Magistarske studije završila je na spomenutoj Akademiji 2000. godine u klasi prof. mr Vere Kovač – Vitkai ulogom Đilde u Verdijevoj operi „Rigoleto“ i time stekla akademski naziv: Magistar umetnosti – Operski i koncertni pevač. Doktorske studije završava 2013. godine na Interdisciplinarnim i mutidisciplinarnim studijama i istraživanjima u okviru Univerziteta u Novom Sadu (ACIMSI) pod mentorstvom prof. dr Gordane Mumović.

Tokom školovanja i nakon stečenih diploma, bavi se korepeticijom (na orguljama i klaviru), pedagoškim radom, koncertnim i operskim pevanje.

Od 1994. godine radi kao korepetitor u srednjoj muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na odseku za Solo pevanje, da bi od 1995. do 1998. godine predavala Kamernu muziku, Čitanje s′ lista, od 1997. godine Solo pevanje, a od 1999. godine radi kao asistent Tehnike glasa na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2004. godine je izabrana u zvanje Docenta na Dramskom odseku, predmet Tehnika glasa na spomenutoj Akademiji, da bi 2014. godine bila izabrana u Redovnog profesora.

Dobitnica je nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignuti uspeh 1997/1998. godine.

Dobitnica je diplome za ostvarene rezultate u pedagoškom radu.

Dobitnica je stipendije od Ministarstva kulture i sporta Republike Srbije 2002. godine za postignuti uspeh i rad kao najuspešniji asistent.

Sa velikim uspehom je nastupala širom bivše Jugoslavije i inostranstvu (Parizu, Cirihu, Šafhauzenu, Budimpešti, Atini, Ulmu, Temišvaru, Aradu, Jaši u Moldaviji itd.).

Aktivno učestvuje u okviru kulturnih manifestacija, književnih večeri, izložbi, promocija, proslava, festivala.

Na repertoaru su dela starih majstora, sopranske deonice iz oratorijuma, solo pesme (klasičara, romantičara, domaćih i stranih autora), operske arije kao i uloga Adine iz Donicetijeve opere „Ljubavni napitak“, uloga Đilde iz Verdijeve opere „Rigoleto“, uloga Rozine iz Rosinijeve opere „Seviljski berberin“, sopranska deonica Mocartovog „Rekvijema“, uloga Adele iz Štrausove operete „Slepi miš“.

Veliki broj NASTUPA raznih žanrova
 1. Klasična muzika:
  solistički koncerti
  koncerti sa kolegama
  nastupi sa horom i orkestrom
  nastupi kao korepetitor (orgulje, klavir)
 2. opere (4 glavne uloge)
 3. operete (2 glavne uloge)
 4. narodne pesme (mađarske i srpske)
 5. zabavna muzika: Đ.Letić, Đ.Balašević, Ivan Švager, Zvonimir Tot
 6. koreodrama (balet), teatar pokreta
 7. BROD teatar
 8. dramske predstave
OBRAZOVANJE

1992 – 1996.

Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Muzički odsek – Smer: Opšta muzička pedagogija
Stekla diplomu sa zvanjem: Profesor solfeđa i muzičke kulture.
Tema diplomskog rada: Strukturalno – harmonska analiza III Betovenove simfonije „Eroica“.
Ocena: 10.
Prosek: 9,22.

1994 – 1998.

Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Muzički odsek – Smer: Solo pevanje
Stekla diplomu sa zvanjem: Diplomirani koncertni i operski pevač .
Ocena: 10.
Prosek: 9,22.

1998 – 2000.

Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Muzički odsek – Postdiplomske studije na smeru Solo pevanje.
Stekla diplomu sa zvanjem: Magistar umetnosti – solo pevač (2001).
Ocena: 10
Prosek: 9,86

2010.

Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Muzički odsek – Smer: Opšta muzička pedagogija
Stekla diplomu sa zvanjem: Diplomirani muzički umetnik – master.

2011 – 2012.

Interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja Univerziteta u Novom Sadu (ACIMSI)
Doktorsku disertaciju je odbranila 4.03.2013.godine
Tema doktorske disertacije: „Karakteristike glasa i metodički pristupi razvoju glasa u funkciji profesionalnih aktivnosti“.

2016.

Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Dramske i audiovizuelne umetnosti

Trenutno na studijama Umetničkih doktorskih nauka

PROFESIONALNI ANGAŽMAN

1994 – 2000.

 • Srednja Muzička škola „Isidor Bajić“
 • Odsek: solo pevanje.
 • Korepetitor: 1994.
 • Prof. kamerne muzike i čitanja s lista (1995 – 1997).
 • Prof. kamerne muzike i solo pevanja (1997 – 2002).

1996 – 2004.

 • Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Muzički odsek – Smer: Solo pevanje
 • Korepetitor na predmetu Scenski pokreti i ples.

1999 – 2002.

 • Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Dramski odsek – Smer: Gluma na srpskom i mađarskom jeziku.
 • Asistent pripravnik na predmetu Tehnika glasa i Vokalni studio.

2000.

 • Srpsko Narodno Pozorište u Novom Sadu
 • Uloga Adine iz Donicetijeve opere „Ljubavni napitak“.

2001.

 • Opera beogradskog Narodnog pozorišta.
 • Magistrirala sa ulogom Đilde iz Verdijeve opere „Rigoleto“.

2002 – 2004.

 • Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Dramski odsek – Smer: Gluma na srpskom i mađarskom jeziku.
 • Asistent na predmetu Tehnika glasa i Vokalni studio.

2003 – 2004.

 • Solista opere Srpskog Narodnog Pozorišta u Novom Sadu pod ugovorom.
 • Uloga Rozine iz Rosinijeve opere „Seviljski berberin“.
 • Uloga Amalije u operetskom projektu „Salon Špic“ u Novosadskom Pozorištu
 • Uloga u koreodrami „Kad Bogalji Marširaju“ – Teatar „Brod“, u režiji R. Radivojevića
 • Uloga deteta, majke u rok baletu „Rex ilusivii in vitro“ – koreograf Aleksandra S. Ketig
 • Uloga Sofije u predstavi „Ljubavno pismo“ K. Trifkovića – Teatar „Brod“, u režiji R. Radivojevića

2005.

 • Uloga Sokolovićke u komediji „Izbiračica“ K. Trifkovića – Teatar „Brod“, u režiji R. Radivojevića
 • 4. Novembra 2005. godine je izabrana u zvanje Docenta na Akademiji umetnosti Novi Sad, dramski odsek, smer – gluma na srpskom i mađarskom jeziku

2006.

 • Uloga prologa u predstavi „Pošto-poto poslanik“ K. Trifkovića – Teatar „Brod“, u režiji R. Radivojevića
 • Uloga Adele u opereti „Slepi miš“ J. Štrausa – Narodno pozorište Beograd

2007.

 • Uloga glumice II i Ariel u predstavi „Naš život malen uokviren snom“ Đ. Pisareva – Teatar „Brod“, u režiji R. Radivojevića

2008.

 • Uloga bake u predstavi „Šta sve možeš u Njujorku kad si mrtav oduvek“ Đ. Pisareva – Teatar „Brod“, u režiji R. Radivojevića
 • Uloga Žakline u predstavi „Sanjar je sanjao vrata“ / adaptacija dveju drama E. Joneska: „Žak ili pokornost“ i „Budućnost je u jajima“ u režiji J. Makana
 • Uloga Prostitutke II u predstavi „Red“– režija Milan Pletl – edukacioni projekat Pozorišne grupe „Studio“ u saradnji sa Dramskim studiom AKUD „S. Marinković“ Novi Sad

2009.

 • 2. jula 2009. godine je izabrana u zvanje Vanrednog profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu, Dramski odsek, smer – Gluma na srpskom i mađarskom jeziku

2011.

 • 23. februara izvedena Zečja opera, kao multimedijalni projekat – Muzej savremene umetnosti Novi Sad. Uloga Lisice. Kompozitor: Nineta Avramović Lončar.

2012.

 • Profesor Tehnike glasa na Departmanu Dramskih umetnosti Akademije umetnosti u Beogradu.
 • Vokalno-tehnički edukator profesionalnih glumaca Srpskog Narodnog Pozorišta u Novom Sadu (2012.-2015)

2013.

 • Vokalno-tehnički edukator profesionalnih glumaca Pozorišta mladih u Novom Sadu (2013-2015.)

2014.

 • 18.09.2014. godine je izabrana u zvanje Redovnog profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu, Dramski odsek, smer – Gluma na srpskom i mađarskom jeziku.

2015.

 • 29.01.2015. uloga Glasa u predstavi „Dan kada smo se sreli“ – režija Predrag Štrbac – koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i „Laureata“, Novi Sad.

2016.

 • H. Pinter: „Novi svetski poredak“. Glumci: Marijana Prpa Fink, Predrag Momčilović i Agota Vitkai Kučera u režiji Srđana Radakovića. Premijera: 3.03.2016. u Omladinskom kulturnom centru – CK 13, N. Sad.

2017.

 • Vokalno-tehnički edukator profesionalnih glumaca Srpskog Narodnog Pozorišta u Novom Sadu
ČLANSTVO
 • Član Vojvođanskog mađarskog visokoobrazovnog kolegijuma
 • Član predsedništva novosadskog mađarskog kulturno-umetničko-obrazovnog centra (jedna je od osnivača – 21.01.2003.godine).
 • Član je BROD teatra (2004.)
 • Član je dramske grupe „Studio“ (2008.)
 • Jedna je od osnivača EVROPSKE Fondacije (15.03.2006. godine)
 • Član Mađarske Akademije Nauka (05.11.2007.godine)
 • Član je Centra za pozorišna istraživanja, Novi Sad
 • Član je evropske Horske Asocijacije – European Choral Association (Europa Cantat, nov. 2012.)
 • Član je Vojvođanskog Mešovitog Hora (2012.)
 • Član je odbora Mađarskog Nacionalnog Saveta za visokoškolsko obrazovanje (četvorogodišnji mandat: od maja 2015-2019.)
 • Član: International Dance Council CID (2014) – Međunarodni plesni odbor pri UNESCO-u
LEKSIKOGRAFIJA
R.BR.NAZIV IZDANJASTRANICA
1.NOVI SAD – GRAD MUZIKE (Spomenica muzičke škole «ISIDOR BAJIĆ»), Izdavač: PROMETEJ 2000. godine u Novom Sadu.269, 273
2.LEKSIKON VOJVOĐANSKIH UMETNIKA, Izdavač: VEGA MEDIA 2001. godine u Novom Sadu.146
3.LEKSIKON SAVREMENIH MAĐARSKIH UMETNIKA VOJVODINE, Izdavač: ATLANTIS 2003. godine u Novom Sadu.139
NAGRADE I PRIZNANJA
RBGODINANAGRADE I PRIZNANJA
1.1998.Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 1997/1998. godini.
2.1999.Nagrada za pedagoški rad i uspeh učenika.
3.1999.Diploma na seminaru pedagoga u Rumuniji.
4.2002.Nagrada Ministarstva kulture i sporta Republike Srbije za ostvare ne rezultate u radu kao najuspešniji asistent.
5. Njeni učenici iz srednje škole dobitnici su I, II i III nagrade na međunarodnim takmičenjima.
6.29.06.2008.II nagrada žirija na takmičenju mladih pevača mađarskih pesama „Dankó Pista“, Segedin
7.29.06.2008.I nagrada publike na takmičenju mladih pevača mađarskih pesama „Dankó Pista“, Segedin
8.18.-20.06.2009.Nagrada za scenski pokret na XII festivalu akademskih pozorišta Srbije u Novom Sadu
Akademsko kulturno-umetničko društvo „Sonja Marinković“
9.16.08.2009.Zahvalnica članu komisije na multimedijalnoj manifestaciji „Mladi talenti“ povodom obeležavanja Svetskog dana mladih.
10.28.6.2016.Priznanje „Knjeginja Olivera“ od Srpske Kraljevske Akademije naučnika i umetnika prilikom obeležavanja Vidovdana.
11.30.09.2017.I nagrada Vokalnom solisti na VIVE Festivalu mađarskih pesama i čardaša, Debeljača
12.30.09.2017.I nagradu Interpretatoru nove pesme, koja je osvojila, takođe I Nagradu. VIVE Festival mađarskih pesama i čardaša, Debeljača
PROJEKTI

Kao mladom stručnjaku glasovnog obrazovanja glumaca, poveren joj je i rad sa glumcima za određene predstave:

Predstava u Srpskom Narodnom Pozorištu, Pozorištu mladih i Novosadskom pozorištu.

Rad sa glumcima – profesionalcima.

Radi kao: muzički saradnik, vokalni pedagog i korepetitor.

 1. „Let′s play the Shakespeare“ – režija V. Ognjenović – SNP (kamerna scena; 2001).
 2. „Bombardovali smo Nju Hejven“ – režija O. Đorđević – Pozorište mladih (Dramska scena; 2001).
 3. „Meda i tigrić“ – režija T. Galebova – Pozorište mladih (Dečja scena; 2001).
 4. „Bela bajka“ – režija E. Mačković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2002).
 5. Opereta „San anđela“ (životna priča Pala Abrahama) – režija L. Šandora – Novosadsko pozorište (Velika scena; 2002).
 6. „Smrtonosna motoristika“ – režija Ž. Tomić – Pozorište mladih (Dramska scena; 2002).
 7. „Ružičasta smrt“ (priča Edit Pjaf) – režija LJ. Majera – Novosadsko pozorište (Velika scena; 2002).
 8. Mjuzikl „Čikago“ – režija Nađ Viktora – Novosadsko pozorište (Velika scena; 2003).
 9. „Kos i lisica“ – E. Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2003)
 10. Dečji mjuzikl „Plavi Petar“ – režija P. Pašov – Pozorište mladih (Dramska scena; 2003).
 11. Drama „Anđeli Vavilona“ – režija N. Gvozdenović – Pozorište mladih (Dramska scena; 2004).
 12. Opereta „Crni Petar“ – režija Z. Šereš – Novosadsko pozorište (Velika scena; 2004)
 13. „Dvoboj u Šušugradu“ – režija S.Ninković i S.Latinović – Pozorište mladih (Dramska scena; 2004)
 14. „Mačak u čizmama“ – režija Darin Petkov – Pozorište mladih (Dečja scena; 2004)
 15. „Čarobnica iz ulice Bonžur“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2005)
 16. „Palčica“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2005)
 17. „Bela bajka“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2006)
 18. „Dnevnik beščašća“ – režija Milan Pletel – KUD „Sonja Marinković“(2006)
 19. „Začarana Pahuljica “ – režija Miloš Jagodić – Pozorište mladih (Dramska scena; 2007)
 20. „Oblak i dina“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2007)
 21. „Pepeljuga“ – režija Radoje Čupić – Pozorište mladih (Dramska scena; 2007)
 22. „Carevo novo odelo“ – režija Jelene Antonijević – Srpsko Narodno Pozorište (2008)
 23. „PUK“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2008)
 24. „RED“ – režija Milan Pletel – KUD „Sonja Marinković“ i dramske grupe „Studio“ (2008)
 25. „Terapija“ – režija Olivera Đorđević – pozorište „Kosztolányi Dezső“, Subotica (2009)
 26. „Krug potreba I“ – Veče mjuzikla u izvođenju studenata glume svih godina i klasa Departmana dramskih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu u saradnji sakatedrom za audio vizuelne medije – dizajn svetla i dizajn zvuka, nastup organizovala i pripremila mr Agota Vitkai Kučera (2009)
 27. „Tri praseta” – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2009)
 28. „Krug potreba II“ – Veče mjuzikla u izvođenju studenata glume svih godina i klasa Departmana dramskih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu u saradnji sa katedrom za audio vizuelne medije – dizajn svetla i dizajn zvuka, nastup organizovala i pripremila mr Agota Vitkai Kučera (2009-10)
 29. „Mandragola“ – režija Nemanja Savković – Pozorište mladih (Dramska scena; 2010)
 30. „Mađarski bez muke” – režija Olivera Đorđević – pozorište „Kosztolányi Dezső“, Subotica (2010)
 31. „La Vie Boheme“ – režija Luka Mihovilović – Akademija umetnosti Novi Sad; 2010
 32. „Pinokio“ – režija Emilija Mrdaković – Pozorište mladih (Dečja scena; 2011)
 33. „Kao da život ima početak i kraj“ – Per.Art i Srpsko narodno pozorište, Novi Sad (2011)
 34. „Limunacija“ – koprodukcija BROD teatra i Pozorišta mladih – režija Ratko Radivojević – Pozorište mladih (Dramska scena; 2012)
 35. „Bajka o vitezu bez konja“ – režija Jaroslav Antonjuk – Pozorište mladih (Dečja scena; 2012)
 36. „Seasons of Love“ – Srpsko Narodno Pozorište, Scena „P. Dobrinović“ – muzičko veče glumaca. Autor projekta: mr Agota Vitkai K. (2013)
 37. „Naš grad“ – režija Nikita Mihajlović – Pozorište mladih (Dramska scena; 2013)
 38. „Do You Hear the People Sing“ – Srpsko Narodno Pozorište, Scena „P. Dobrinović“ – muzičko veče glumaca. Autor projekta: mr Agota Vitkai K. (2014)
 39. „Ostavite poruku“ – režija Vida Ognjenović – Srpsko Narodno Pozorište (2014)
 40. „Dan kada smo se sreli“ – režija Predrag Štrbac – SNP (kamerna scena, 2015)
 41. „Ko je rekao mjau?“ – režija Bjanka Benkovska – Pozorište mladih (Mala scena, 2015)
 42. „Buđenje proleća“ – režija Zoltan Puškaš – Novosadsko pozorište (Velika scena, 2015)
 43. „Lepotica i Zver“ – režija Miloš Jagodić – Pozorište mladih (Dramska scena, 2015)
 44. „Petar Pan“ – režija Robert Valtl – Pozorište mladih (Mala scena, 2016)
 45. „Ježić Žožo” – režija EmilijaMrdaković – Pozorište mladih (Mala scena, 2016)
 46. „Tre Sorelle“ – režija Miloš Jagodić – Pozorište mladih (Dramska scena, 2017)
 47. „Evgenije Onjegin“ – režija Miloš Jagodić – Pozorište mladih (Dramska scena, 2017)
SEMINARI, KONGRESI, OBJAVLJENI RADOVI
 • Zavod za kulturu Vojvodine u saradnji sa Centrom za pozorišna istraživanja, Pedagoškim zavodom Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatima za kulturu i Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, organizuje na godišnjem nivou SEMINARE:
  – KULTURA GOVORA (Seminar za rukovodioce recitatorskih sekcija)
  – DRAMSKO VASPITANJE (Seminar za reditelje dečje drame)
  Rukovodilac akreditovanih seminara po pozivu – usmeno, teorijsko-praktično upoznavanje učesnika seminara o vokalnoj higijeni i vokalnoj tehnici od 2004.godine.
 • VMTDK – Vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata (Vajdasági magyar tudományos diákköri konferencia) – Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara. Član stručnog žirija i mentor u okviru umetničke sekcije od 2006. godine. Održava se svake godine. Od 2010.godine postaje trogodišnji mentor studentu u okviru VMTDK kolegijuma za visko obrazovanje vojvođanskih Mađara.
  Katalogizacija i publikacija brošure
  ISBN 978-86-85245-18-3 (2011.), ISBN 978-86-85245-17-6 (2010.)…
 • Zavod za kulturu Vojvodine u saradnji sa Centrom za pozorišna istraživanja, Pedagoškim zavodom Vojvodine, Pokrajinskim sekretarijatima za kulturu i Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, organizuje na godišnjem nivou SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA DIRIGENTE HOROVA.
  Rukovodilac akreditovanih seminara – teorijsko-praktično upoznavanje učesnika seminara o vokalnoj higijeni i vokalnoj tehnici.
 • Rad sa profesionalnim glumcima u državnim pozorištima kako na vokalnoj tehnici tako i na pripremi raznovrsnih projekata, predstava. Vokalno-tehnička priprema glumaca koji glas koriste pod uticajem profesijske opterećenosti govorom.

Voditelj je seminara u profesionalnim pozorištima i pozorišnim trupama: Narodno pozorište Subotica (2008. godine vodila seminar Tehnike glasa namenjenu glumcima. Prezentacija rada je održana prilikom proslave zatvaranja sezone, 2010., 2012.), Pozorište mladih (Novi Sad), Srpsko Narodno Pozorište (Novi Sad), Novosadsko pozorište (omladinska scena), Play back trupa (Novi Sad).

Učešće na kongresima
 • 12-14.04.2012. – Zagreb; II međunarodni umetničko-naučni simpozijum o horskoj umetnosti, pevanju i glasu Ars Coralis 2012. HUZ; rad prihvaćen i prezentovan na kongresu. Tema rada: „Stanje glasa studenata glume“
 • 19.05.2012. – Novi Sad; učesnik i predavač na kongresu „Patologija glasa i govora” na UNS, Medicinskom fakultetu. Tema rada: „Edukacija vokalne tehnike na studijama glume Akademije umetnosti Novi Sad”.
 • 12.05.2013. – Novi Sad – „Vocal tradition of south Hungary and north Serbia (Vojvodina)“. Predavač na ovom međunarodnom kongresu. Tema rada: „Vocal tradition of Vojvodina – Solo Song“.
 • XVII Međunarodna EKO-konferencija, X Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, Srbija, 25.-28.septembra 2013. – „Štetni faktori i glas“, tekst prihvaćen juna 2013.godine.; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 280539655
 • 24-27.09.2014. – Novi Sad, Srbija; XVIII Međunarodna EKO-konferencija i VIII kongres Zdrave hrane – “Uticaj ishrane na glas elitnog vokalnog profesionalca”; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 289561351
 • 10.11.2014. – Novi Sad. Predavač u okviru I međunarodnog takmičenja „Vera Kovač Vitkai“; tema predavanja: „Šta je to što jedan elitni vokalni profesionalac treba da zna“.
 • 20.11.2014. – Beograd – Megatrend Univerzitet; Fakultet za kulturu i medije. II naučna konferencija „Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj“ (2; 2014; Beograd). Tema: „Mjuzikl – vid umetničke prakse“.
 • 5.12.2015. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2015. Tema konferencije: Društveni značaj intelektualne svojine i mađarska kultura“. Naslov rada: „Muzička kultura Vojvodine – kompozitori i izvođači mađarske nacionalnosti“.
 • 31.08.2016. – Beč (Austrija) – XXIV Međunarodna Konferencija Asocijacije Empirijske Estetike IAEA. Naslov rada: „Estetski doživljaj pevanog glasa studenata Departmana dramskih umetnosti“.
 • 19.11.2016. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2016. Međunarodni kongres. Naslov rada: „Snaga muzike u očuvanju zajednice“.
 • 25.11.2016. – Beograd – Kultura i društveni razvoj (III) Međunarodna naučna konferencija. Fakultet za kulturu i medije Univerzitet „Džon Nezbit“. Tema Konferencije: „Informaciona revolucija, novi mediji i društvene promene u svetu, regionu i Srbiji“. Naslov rada: „Novi mediji masovnog komuniciranja i primena novih tehnologija u nastavnom programu studenata glume na predmetu Tehnika glasa“.
 • 26.03.2017. – Beograd – XXIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Naslov rada: „Grupno pevanje: Estetski doživljaj pevanog glasa studenata glume prilikom grupnog pevanja“.
 • 27-29.09.2017. – Novi Sad, Srbija; XXI Međunarodna EKO-konferencija i XII Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. Naslov rada: „Značaj kvaliteta života za vokalne profesionalce“ (The Importance of the Quality of Life for Vocal Professionals). Moderator i izlagač na Kongresu.
 • 12-13.10.2017. – Osijek – 2. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti. Tema konferencije: Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije. Naslov rada: „Interaktivni pristup pozorišne i plesne umetnosti u nastavi predmeta Tehnike glasa“.
 • 03-04.11.2017. – Novi Sad – VIII Međunarodna konferencija 3K (KKK – Kompjuter – Komunikacija – Kultura). Teme Konferencije: Modeliranje i simulacija u nastavi; Programirana nastava primenom računara; Matematički modeli u biologiji, fizici i hemiji; Aktivnost i inicijativa pedagoga i psihologa; Uloga profesora u dodatnom obrazovanju, intelektualnom i stvaralačkom radu učenika. Naslov rada: „Upotreba savremenih tehnologija kao pomoćnog sredstva u prevenciji oštećenja glasa vokalnih profesionalaca“.
 • 11.11.2017. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2017. Međunarodni kongres. Naslov rada: „Muzika Pala Abrahama nema granica” (Ábrahám Pál zenéje határtalan).
 • 30.11.2017. – Novi Sad – Zavod za kulturu Vojvodine; Naučni skup Etnomuzikološka tradicija u Vojvodini i savremena muzička umetnost. Naslov rada: „Stvaralački duh vojvođansko-banatskog kompozitora Đule Vitkai“.
Objavljeni radovi
 • Vitkai-K. A.: Vokalna edukacija studenata glume, Scena (časopis za pozorišnu umetnost), Sterijino pozorje, broj 1, godina XLIX, januar-mart, pp. 99-107, YU ISSN 0036-5734
 • I Zbornik Akademije umetnosti Novi Sad – „Istorijat vokalne pedagogije“, tekst prihvaćen 16.03.2013.; ISSN 2334-8666; COBISS.SR-ID 279905031
 • XVII Međunarodna EKO-konferencija, X Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, Srbija, 25-28.septembra 2013. – „Štetni faktori i glas“, tekst prihvaćen juna 2013.godine.; ISBN978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 280539655
 • XVIII Međunarodna EKO-konferencija, VIII kongres Zdrave hrane, Novi Sad, Srbija, 24-27.09.2014. – “Uticaj ishrane na glas elitnog vokalnog profesionalca”; ISBN 978-86-83177-47-9; COBISS.SR-ID 289561351.
 • Kultura i društveni razvoj. 2. Zbornik radova sa 2. naučne konferencije Savremena umetnička praksa, medijska pismenost, kulturni identitet i društveni razvoj, 20.11.2014. (urednik Mirko Miletić). Beograd: Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, 2015. Str. 25-35.; ISBN 978-86-7747-532-1; COBISS.SR-ID 216409868
 • Scena, časopis za pozorišnu umetnost. YU ISSN 0036-5734, Novi Sad 2015., Sterijino pozorje, broj 1-2, godina LI, januar-jun, pp. 77-85. Naslov rada: „Vežbe za korekciju poremećaja glasa kod studenata glume“. COBISS.SR-ID 319245
 • Zbornik radova sa Kongresa Saveza Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dana mađarske nauke u južnom regionu 2015. Tema konferencije: Društveni značaj intelektualne svojine i mađarska kultura“. Naslov rada: „Muzička kultura Vojvodine – kompozitori i izvođači mađarske nacionalnosti“. Novi Sad: Verzal 021, 2016. Str.340-355 ISBN 978-86-88077-08-8
 • 31.08.2016. – Beč (Austrija) – XXIV Međunarodna Konferencija Asocijacije Empirijske Estetike IAEA. Naslov rada: „Estetski doživljaj pevanog glasa studenata Departmana dramskih umetnosti“. Objavljeni sažeci u elektronskoj formi: http://iaea2016.univie.ac.at/fileadmin/userupload/piaea2016/imgs/Proceedings_final.pdf (strana 86)
 • Zbornik sa Kongresa održanog 19.11.2016. god. objavljen je 2017. – Novi Sad – Savez Vojvođanskih Mađarskih Naučnika; Dan mađarske nauke u južnom regionu 2016. Međunarodni kongres. Naslov rada: „Snaga muzike u očuvanju zajednice“. Objavljeni radovi u elektronskoj formi: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/WP_2017_19_A%20magyar%20tudom%C3%A1ny%20napja%20a%20D%C3%A9lvid%C3%A9ken.pdf (str.623-633); ISSN 2498-5627. Izdavač: Nemzetközi Közszolgálati Egyetem (National University of Public Service Budapest.
 • 10.12.2017. – Beograd – Zbornik radova Kultura i društveni razvoj (III) Međunarodna naučna konferencija. Fakultet za kulturu i medije Univerzitet „Džon Nezbit“. Tema Konferencije: „Informaciona revolucija, novi mediji i društvene promene u svetu, regionu i Srbiji“. Naslov rada: „Novi mediji masovnog komuniciranja i primena novih tehnologija u nastavnom programu studenata glume na predmetu Tehnika glasa“. Objavljen u elektronskoj formi: http://fkm.megatrend.edu.rs/wp-content/uploads/2017/12/Information-Revolution-New-Media-and-Social-Changes.pdf (str.395-402) UDC 316.774:004.738.5
 • Elektronsko izdanje Zbornika radova sa XXII naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd: Filozofski fakultet, 2017. (23; 2017: 44-49) http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-017.pdf ISBN978-86-6427-088-5.
 • 2017. – Novi Sad, Srbija; Zbornik XXI Međunarodna EKO-konferencija i XII Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. Naslov rada: „Značaj kvaliteta života za vokalne profesionalce“ (The Importance of the Quality of Life for Vocal Professionals). Moderator i izlagač na Kongresu. Objavljen rad u celini u elektronskoj formi: http://runway.rs/EkoKonferencija2017-knjiga.pdf Izdavač: Ekološki pokret Novi Sad, str.: 233-240). ISBN 978-86-83177-52-3; COBISS.SR-ID 317216519.
 • Zbornik radova VIII Međunarodna konferencija 3K (8; 2017: 128-133str.) Novi Sad). Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine: Gimnazija „Isidora Sekulić“, 2017 (Novi Sad: Pivac: Atelje 31). ISBN 978-86-906543-6-9. COBISS.SR-ID 317946887.
Objavljene knjige
 • „Karakteristike glasa i metodički pristupi razvoju glasa u funkciji profesionalnih aktivnosti“: Zavod za kulturu Vojvodine, oktobar 2013. ISBN 978-86-85083-64-8; COBISS.SR-ID 281218567.
 • „Moć glasa“: Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti Novi Sad, 2014. ISBN 978-86-88191-40-1; COBISS.SR-ID 291012871
MOBILNOST
 • 3 – 7.04.2017. – Split, Hrvatska – Erasmus+ program mobilnosti nastavnog osoblja. Umetnička akademija u Splitu. Master klas/radionica Tehnike glasa na Odseku za kazališnu umjetnost.
 • 18 – 20.04.2017. – Pečuj, Mađarska – Profesor po pozivu za praćenje i posmatranje Državnog studentskog kongres Univerziteta u Pečuju.
DISKOGRAFIJA
 • CD V.I.T.R.I.O.L.
 • CD ĐORĐE BALAŠEVIĆ
 • DVDD Đorđa Balaševića
 • CD – “Born Again”, Jazz – kompozocije Ivana Švagera i Zvonimira Tota
  Vokal: Agota Vitkai Kučera
 • CD – Kompozicije Ljubomira Nikolića: “Time”
 • CD – “Zečja opera”- kompozitor: Nineta Avramović-Lončar (2010.)
JEZICI
 • Srpski – kao državni
 • Mađarski – kao maternji
 • Engleski
 • Italijanski
KONTAKT

Adresa: Bulevar Oslobođenja br. 15/IV, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: (381) (21) 443 – 292
Mob. Tel: (381) (63) 777 47 69
E-mail: agowit@hotmail.com