• ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

 • ...

SAVEZ
DRAMSKIH
UMETNIKA
VOJVODINE

К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИJИ У 2015. ГОДИНИ

 

 

 

ФОРМУЛАР ОПШТИ 2015.

ФОРМУЛАР НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗА 2015.

КОНКУРС РС СТВАРАЛАШТВО

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА ФИНАНСИРАНИХ И СУФИНАНСИРАНИХ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ

ФОРМУЛАР ЗА ИЗВЕШТАЈ

 

К О Н К У Р С


за финансирање и  суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у  Републици Србиjи у 2015. години

            Конкурс се односи на пројекте из следећих области: 

1.     музике  (стваралаштво, продукција, интерпретација);

2.     сценског стваралаштва и интепретације (области: драма, опера, балет и плес);

3.     визуелних (ликовних и примењених) уметности, мултимедије и архитектуре;

4.     књижевности - манифестације и награде;

5.     издавачкe делатности – периодичне публикације из области уметности и културе;  

6.     издавачке делатности – капитална дела која се објављују на српском језику из области културе и вредна дела из области домаће и преводне књижевности

7.     кинематографије и аудио - визуелног стваралаштва (само филмски фестивали, манифестације, радионице и колоније);

 

Предмет конкурса jе финансирање и суфинансирање пројеката савременог уметничког стваралаштва као и финансирање и суфинасирање:

·       културне делатности националних мањина у Републици Србији

·       културне делатности особа са инвалидитетом

·       културне делатности деце и за децу и младе

·       изворног народног и аматерског стваралаштва

·       научно истраживачке и едукативне делатности у култури

у свим областима савременог уметничког стваралаштва у 2015. години.

Savez dramskih umetnika Vojvodine