Skoči na sadržaj

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti SAVREMENOG STVARALAŠTVA u 2023. godini

Поштоване колеге,
Обавештавамо вас да је Градска управа за културу Град Нови Сад објавила Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у области савременог стваралаштво у 2023. години.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 22. фебруара 2023. године. Поново је одређен лимит у броју пројеката са којим једна установа може да конкурише.
Ове године је то три пројекта по удружењу. Из тог разлога, обавештавамо чланове који намеравају да аплицирају преко Савеза да мејлом своје пројекте доставе до 15. фебруара 2023. године.

Уз попуњен формулар, потребно је доставити и кратак текст о начину и разлозима да се пројекат ради. Председништво Савеза ће пажљиво разматрати све пристигле предлоге и одлучити који ће конкурисати преко Савеза.

ЛИНК НА КОМЕ МОЖЕТЕ ПОТРАЖИТИ ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈЕ: http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti-savremenog-stvarala%C5%A1tva-u-2023-godini

Пажљиво проучите упутства, јер се подразумева и електронска пријава на конкурс.
И овога пута ће Савез својим члановима омогућити да за средства за своје пројекте конкуришу користећи рачун удружења. Савез ће на име својих административно-финансијских трошкова обустављати, као и до сада, 5% од бруто уплаћених средстава за сваки пројекат.

У прилогу достављамо попуњен формулар са подацима Савеза. Савез је корисник средстава, а наши чланови који реализују пројекат су подносиоци пријаве.

Пре него што предате пројекат, пошаљите нам мејлом на увид ( sduv@orion.rs ), уколико је потребно да коригујемо заједно неке детаље. Такође је потребно да га донесете у канцеларију Савеза како би смо оверили печатом, а председник потписао формулар.
Пријаве и приложена документација која се шаље електронским путем, са свом обавезном документацијом предаје се и на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад или је послати поштом са наведеним бројем електронске пријаве на адресу: Градска управа за културу Града Новог Сада, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад.

Пријаве послате поштом, морају носити жиг са датумом, најкасније, 22. фебруара 2023. године.

Образац пријаве (Образац број 1.) се подноси у 4 (четири ) примерка, а остала документација у 1 (једном ) примерку.
Позивамо вас да се приликом састављања финансијске калкулације за пројекте претходно обратите Савезу и консултујете се са нашим рачуноводством у вези обрачуна нето/бруто износа и слично…
Молимо да се благовремено обраћате Савезу и да не чекате последњи дан за предају пројеката.
На располагању смо за све додатне информације.