Skoči na sadržaj

Ibro Sakić

Masterirao je Primenjeno pozorište na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Takođe, stekao je i zvanje master profesora jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Stalno je zaposlen u novosadskom Teatru mladih Mišolovka čiji je i osnivač na poziciji dramskog i pozorišnog pedagoga. Već više od deset godina u kontinuitetu vodi tri pozorišne radionice sa decom i mladima koje imaju za cilj lični razvoj učesnika uz pomoć metoda iz korpusa primenjenog pozorišta.

Radio je sa različitim socijalnim kategorijama:

  • osobe sa fizičkim i mentalnim hendikepom,
  • deca bez roditeljskog staranja,
  • deca sa i bez hendikepa,
  • zaposleni u kompanijama (tim-bilding) i dr.

Takođe, bio je angažovan na nekoliko projekata kao dramski pedagog i kreativni mentor za rad sa decom, mladima i odraslima u nekim od vodećih institucija kulture kao što su Galerija Matice srpske, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Pozorište mladih, Arhiv Vojvodine i bio saradnik na projektima Međunarodnog centra književnosti za decu Zmajeve dečje igre i Sterijino pozorje.