Skoči na sadržaj

Ivana Kukolj Solarov

Ivana Kukolj Solarov, rođena je 1974. godine u Novom Sadu.

U Zrenjaninu završila osnovnu školu i Zrenjaninsku gimnaziju.

Diplomirala 1998. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na odseku Pozorišna i radio produkcija. Tema diplomskog rada „Organizaciona problematika pozorišta u Bečkereku, Petrovgradu, Zrenjaninu“.

Od 2000. godine zaposlena u Narodnom pozorištu „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina, najpre na mestu organizatora, rukovodioca marketinga, producenta, operativnog direktora, pomoćnika direktora, a od 2012. do jula 2016. godine na mestu upravnika ovog pozorišta.

Danas na radnom mestu producenta.

Član Saveza dramskih umetnika Vojvodine i Udruženja dramskih umetnika Srbije.

Povodom 170 godina postojanja pozorišne sale u Zrenjaninu, najstarije u Srbiji, koautor izložbe „Pod Talijinom krovom“.

Pohađala seminare na Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu sa temom menadžmenta u pozorištu i strateškog planiranja.

Predsednik Skupštine Zajednice profesionalnih pozorišta Vojvodine 2012/2015 i od 2002. godine aktivno učestvujem u organizaciji ovog festivala i kreiranju pratećih programa. Izabrana za predsednika Zajednice profesionalnih pozorišta Vojvodine 2015/2016.

Aktivna u Savezu umetničkih amatera Vojvodine.