Skoči na sadržaj

Izabrani članovi radnih tela SDUV

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da su članovi Saveza dramskih umetnika Vojvodine (SDUV) održali Izbornu Skupštinu  04.12.2017. u Srpskom narodnom pozorištu, u Novom Sadu.

Jednoglasno je prihvaćen Izveštaj o radu Saveza u prethodnom periodu.

Skupština je verifikovala Predsedništvo u sastavu Olivera Đorđević, reditelj, Kristina Savkov, glumica,  Aron Balaž, glumac, Branislav Jerković, glumac, Robert Lenard, reditelj, Predrag  Momčilović, glumac, Mia Knežević, reditelj.

Za predsednika SDUV u narednom mandatu izabran je Predrag Momčilović, glumac, redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Potpredsednik je Kristina Savkov, glumica.

U Sud časti izabrani su Jovica Jašin, glumac, Svetislav Jovanov, dramaturg, Saša Stojković, glumac, Jelena Antonijević, glumica, i Nebojša Savić, glumac.

U Nadzorni odbor izabrani su reditelj Tibor Vajda, Branislav Čubrilo, glumac i Goran Filipaš, producent.