Skoči na sadržaj

Predlozi za davanje naziva ulicama, trgovima i drugim delovima grada

Poštovane kolege,

Stigao je dopis Skupštine grada Novog Sada, u kom nas obaveštavaju da se na teritoriji grada radi ažuriranje adresa. Ulice koje još nisu dobile naziv, a ima ih oko 100, sada će biti imenovane.
Zamoljeni smo da pošaljemo svoje predloge za nazive ulica.
Propozicije su sledeće. Predlažu se znamenite ličnosti, događaji, spomenici i pojmovi iz oblasti kulture Grada Novog Sada, AP Vojvodine, Rep.Srbije, kao i univerzalnog kulturnog nasleđa.

  • Moguće je predložiti pojam ili ličnost isključivo iz oblasti umetnosti, nauke, kulture
  • Taj pojam ili ličnost mogu biti od lokalnog, nacionalnog ili univerzalnog značaja
  • Moguće je predložiti samo ličnosti koje više nisu žive
  • Obrazloženje predloga se sastoji samo iz kratke biografije ili opisa određenog pojma koji se predlaže
  • Ne predlažu se lokaliteti kojima se daje naziv, već samo sam naziv, koji Komisija onda dodeljuje nekom lokalitetu

Molim vas, pošaljite svoje predloge. Trebalo da bude dodata i biografija ličnosti, prikaz ili objašnjenje događaja…