Skoči na sadržaj

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini

Poštovani članovi Saveza,

U toku je konkurs Pokrajinskog sekretarijata za kulturu za projekte u 2020. godini. Ponovo je određen limit u broju projekata sa kojim jedna ustanova može da konkuriše. Ove godine je to tri projekta po udruženju.

Iz tog razloga, obaveštavamo zainteresovane članove koji nameravaju da apliciraju preko Saveza, da mejlom svoje projekte dostave do 10. februara 2020. godine. Uz popunjen formular, potrebno je dostaviti i kratak tekst o načinu i razlozima da se projekat radi.

Predsedništvo Saveza će pažljivo razmatrati sve pristigle predloge i odlučiti koji će konkurisati preko Saveza.


http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi-iz-oblasti-kulture/